największy wybór
identyfikatorów

e-legitymacje szkolne

Z przyczyn technicznych w tym roku nie będziemy drukować e-legitymacji uczniowskich .

Legitymacje nauczycielskie drukujemy bez zmian .

 

 

e-legitymacje szkolne zgodne z rozporządzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz 939)


e-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która zawiera układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.

Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły oraz przejazdami środkami publicznego transportu.  O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły/przedszkola.